Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Michał32/Male/Poland Recent Activity
Deviant for 11 Years
Needs Core Membership
Statistics 78 Deviations 1,389 Comments 9,770 Pageviews
×

Newest Deviations

Bapho2 by DrZoliparia Bapho2 :icondrzoliparia:DrZoliparia 1 4 bapho by DrZoliparia
Mature content
bapho :icondrzoliparia:DrZoliparia 2 0
Krampus Mask 2 by DrZoliparia Krampus Mask 2 :icondrzoliparia:DrZoliparia 2 0 Krampus Mask by DrZoliparia Krampus Mask :icondrzoliparia:DrZoliparia 3 0 Gryfindor metal massacre by DrZoliparia Gryfindor metal massacre :icondrzoliparia:DrZoliparia 2 0 Pumpkin face II by DrZoliparia Pumpkin face II :icondrzoliparia:DrZoliparia 8 2 Dino1 by DrZoliparia Dino1 :icondrzoliparia:DrZoliparia 5 7 tengu 3 by DrZoliparia tengu 3 :icondrzoliparia:DrZoliparia 3 1 Tengu 2 by DrZoliparia Tengu 2 :icondrzoliparia:DrZoliparia 2 1 Tengu mask by DrZoliparia Tengu mask :icondrzoliparia:DrZoliparia 2 0 School of the wolf by DrZoliparia School of the wolf :icondrzoliparia:DrZoliparia 5 3 Pumpkin face by DrZoliparia Pumpkin face :icondrzoliparia:DrZoliparia 80 18 Runner by DrZoliparia Runner :icondrzoliparia:DrZoliparia 2 21 Gargi 2 by DrZoliparia Gargi 2 :icondrzoliparia:DrZoliparia 4 14 Gargulec 1 by DrZoliparia Gargulec 1 :icondrzoliparia:DrZoliparia 3 2 Metal Massacre vol.2 by DrZoliparia Metal Massacre vol.2 :icondrzoliparia:DrZoliparia 0 0

Groups

Are you active? :)

deviantID

DrZoliparia
Michał
Poland
"...i czasami myślę że jesteśmy jak takie puste opakowania po czipsach bekonowych, a wiatr unosi nas w kierunku garaży blaszaków..."

Comments


Add a Comment:
 
:iconozimek2099:
Ozimek2099 Featured By Owner Apr 13, 2017  Hobbyist Photographer
Dzięki za fava 😁
Reply
(1 Reply)
:iconjudytadragon:
JudytaDragon Featured By Owner Mar 4, 2017  Hobbyist Traditional Artist
Co słychać? ;D
Reply
(1 Reply)
:iconsanderstje:
sanderstje Featured By Owner Jan 31, 2017
Menszuuuu! <3
Reply
:iconlilith-samsa:
Lilith-Samsa Featured By Owner Nov 2, 2016  Hobbyist Traditional Artist
Thank you for the watch :D
Reply
:iconasaiba:
Asaiba Featured By Owner Oct 18, 2016  Student General Artist
Big Fool Emoji-1 (Thumbs Up) [V2] thanks for the watch 
Reply
Add a Comment: